Om berichten te verwijderen, klikt op BERICHTEN, dan op POSTVAK IN en dan OPTIES. In opties zult u de functie WISSEN moeten klikken. Er wordt dan gevraagd of u deze SMS wilt wissen? Tik op JA en de SMS is verwijderd.