Gaat u in het MENU met de pijltjes naar INSTELLINGEN, dan op de groene knop drukken, dan met de pijltjes naar BEVEILIGING en op de groene knop drukken. Hier ziet u dan PIN 1, druk op de groene knop en ga met de pijltjes naar UIT en druk op de groene knop. Voer uw 4 cijferige pin in en druk op de groene knop, u ziet dan uitgevoerd, de vraag om de pincode is nu uitgeschakeld, dan 3 keer op de rode knop drukken, u bent dan weer in het beginscherm. Bij aanzetten van het toestel gaat deze nu meteen door naar het beginscherm, zonder om een pincode te vragen.


Mocht u nog aanvullende vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen via deze website.

Vermeld dan wel duidelijk de vraag of klachtomschrijving zodat wij u goed van dienst kunnen zijn.