De foto-contacten in de FM-9760 kunnen niet voor elk contact ingeschakeld worden, maar dit is een aparte lijst van maximaal 8 contacten die de gebruiker kan openen wanneer deze op de pijl naar onder drukt.

Door tijdens het openen van deze lijst op een cijfer (1-8) te drukken, wordt direct dit foto-contact gebeld.

Het instellen van de foto-contactlijst gaat door het telefoonboek te openen (of op de rechter softtoets te drukken in het standbyscherm – waar de tekst ‘Namen’ boven staat) en in dit menu de optie ‘Foto van oproeper’ te kiezen. 

In dit menu zijn er 8 contacten waar naam, nummer, foto en ook beltoon aangepast kan worden.

Druk bij foto op de linker softtoets (opties), kies dan OK en kies dan ‘Van camera’ om direct met de camera een foto te maken of ‘Kies bestand’ om een foto van een geïnstalleerde SD-kaart te gebruiken.


Mocht u nog aanvullende vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen via deze website.

Vermeld dan wel duidelijk de vraag of klachtomschrijving zodat wij u goed van dienst kunnen zijn.