De FM-9750 beschikt over Bluetooth® versie 3.

Deze kan verbinding maken maken andere versie 3 en lagere versies apparaten.

Door de jaren heen is Bluetooth® verbeterd en als bepaalde apparaten hogere versies hebben, kan het voorkomen dat de FM-9750 hiermee door verschil in versies met hogere versies niet kan verbinden.