U gaat naar het menu van de FM-7810
vervolgens naar instellingen, druk op OK
Beveiliging, druk op OK 
Standby, druk op OK
en zet het blauwe balkje op 'UIT' druk op OK, er staat gereed in het scherm.