1.    Kort op toets KG drukken zodat rechts de meeteenheid oplicht
2.    Toets SET 3 seconden ingedrukt houden totdat de meeteenheid gaat knipperen
3.    Je kunt nu met het middelste knopje wisselen tussen Kg, lb. en nog een of andere meetwaarde.
4.    Kort op SET drukken om de meetwaarde vast te leggen en het instellen te beëindigen.