Het wissen van SMS-berichten doe je door onder in het scherm op de blauwe tekstballon te tikken, je ziet dan alle binnengekomen berichten. tik op een van die berichten, je ziet nu het hele bericht, hou hier je vinger wat langer op gedrukt en je krijgt een aantal mogelijkheden, waaronder verwijderen.


Telefoongesprekken wissen doe je door onder in het scherm op het groene hoorntje te tikken, dan onder in het midden op de grijze hoorn met pijltjes tikken, je ziet nu alle gesprekken. Hou je vinger een paar seconden op een bepaald gesprek en je krijgt een scherm waarbij je voor de gesprekken in het grijze vierkantje een vinkje kunt zetten, als je dan op het rode vuilnisbakje tikt, zijn die gesprekken gewist.